Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębowa Łąka

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (2)

Organy
    Wójt (1)
    Rada (0)
        Radni kadencji 2018 - 2023 (0)
            Skład Rady (1)
            Przewodniczący Rady (1)
            Wiceprzewodniczący Rady (1)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji (1)
                Komisja Budżetu, Rolnictwa i Budownictwa (1)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
        Radni kadencji 2014 - 2018 (0)
            Skład Rady (15)
            Przewodniczący Rady (1)
            Wiceprzewodniczący Rady (1)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (4)
                Komisja Zdrowia i Spraw Obywatelskich (6)
                Komisja Oświaty, Kultury i Rekreacji (6)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (7)
                Komisja Budżtu i Budownictwa (6)
        Radni kadencji 2010 - 2014 (0)
            Skład rady (16)
            Przewodniczący rady (1)
            Wiceprzedowniczący rady (1)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Zdrowia i Spraw Obywatelskich (1)
                Komisja Oświaty, Kultury i Rekreacji (1)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (1)
                Komisja Budżetu i Budownictwa (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (1)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Przetargi (1)
        Platforma przetargowa online (1)
        Otwarte (8)
        Zamknięte (1)
        Roztrzygnięte (201)
        Anulowane (4)
        Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przewidywanych do przeprowadzenia w 2020r. (1)
    Zapytania ofertowe (0)
        Otwarte (3)
        Zamknięte (1)
        Rozstrzygnięte (41)
        Anulowane (5)
    Dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych (3)
    Wyprawka szkolna 2016/2017 (1)
    Stypendia szkolne (1)
    Program Operacyjny Kapitał Ludzki (3)
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2)
        Załatwianie Spraw (1)
    Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia (4)
    Raporty o stanie gminy (3)
    Pożytek publiczny (2)
    Powszechny Spis Rolny (0)
        Powszechny spis rolny 2010 (1)
        Powszechny spis rolny 2020 (2)
    Narodowy Spis Powszechny (3)
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (1)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
    Kontakt (1)

Prawo lokalne
    Statut (5)
    Uchwały (0)
        2021 (58)
        2020 (55)
        2019 (74)
        2018 (59)
        2017 (52)
        2016 (50)
        2015 (45)
        2014 (70)
        2013 (48)
        2012 (55)
        2011 (56)
        2010 (53)
        2009 (53)
        2008 (49)
        2007 (45)
        2006 (23)
        1996 (1)
    Projekty uchwał (3)
    Regulamin urzędu (1)
    Strategia rozwoju (2)
    Protokoły (0)
        Sesje (0)
            2018 (4)
            2017 (11)
            2016 (11)
            2015 (10)
            2014 (12)
            2013 (9)
            2012 (10)
            2011 (8)
            2010 (12)
            2009 (8)
            2008 (10)
            2007 (10)
        Komisja Budżetu i Budownictwa (0)
            2018 (4)
            2017 (7)
            2016 (9)
            2015 (8)
            2014 (10)
            2013 (8)
            2012 (5)
            2011 (11)
            2010 (6)
            2009 (10)
            2008 (12)
            2007 (13)
        Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (0)
            2018 (3)
            2017 (7)
            2016 (10)
            2015 (8)
            2014 (10)
            2013 (9)
            2012 (8)
            2011 (10)
            2010 (9)
            2009 (10)
            2008 (13)
            2007 (12)
        Komisja Oświaty, Kultury i Rekreacji (0)
            2018 (4)
            2017 (7)
            2016 (11)
            2015 (8)
            2014 (12)
            2013 (9)
            2012 (9)
            2011 (10)
            2010 (9)
            2009 (15)
            2008 (8)
            2007 (13)
        Komisja Rewizyjna (0)
            2018 (8)
            2017 (6)
            2016 (11)
            2015 (9)
            2014 (11)
            2013 (9)
            2012 (10)
            2011 (11)
            2010 (5)
            2009 (11)
            2008 (13)
            2007 (13)
        Komisja Zdrowia i Spraw Obywatelskich (0)
            2018 (3)
            2017 (8)
            2016 (11)
            2015 (8)
            2014 (12)
            2013 (8)
            2012 (8)
            2011 (11)
            2010 (8)
            2009 (11)
            2008 (14)
            2007 (13)
        Protokoły - wyniki głosowania Rady Gminy (1)
    Zarządzenia (0)
        2021 (37)
        2020 (47)
        2019 (89)
        2018 (72)
        2017 (70)
        2016 (62)
        2015 (64)
        2014 (64)
        2013 (60)
        2012 (55)
        2011 (59)
        2010 (52)
        2009 (70)
        2008 (58)
        2007 (60)
    Zawiadomienie (23)
    Obwieszczenia (151)
    Informacje (10)
    Plany miejscowe (8)

Oświadczenia majątkowe
    Wójt (1)
        Archiwalne (0)
            2018 - stan na 31.12.2018 (1)
            2018 -stan na 20.11.2018 (1)
            2018.10.05-korekta oświadczenia (1)
            2018-stan na 2018.09.14 (1)
            2017 (1)
            2016 (1)
            2015 (1)
            2014 (1)
            2014 (Po wyborach) (1)
            2014 (2 miesiące przed wyborami) (1)
            2020 (0)
    Z-ca wójta (2)
    Radni (0)
        2020 (2)
        2019 (1)
            2018 - 2 miesiące przed wyborami (14)
        2017 (15)
        2016 (15)
        2015 (15)
        2014 (15)
        2014 (Po wyborach) (15)
        2014 (2 miesiące przed wyborami) (15)
        Druk oświadczenia majątkowego (1)
    Kierownicy jednostek organizacyjnych, Sekretarz, Skarbnik (1)
        Archiwalne (0)
            2018 (3)
            2017 (2)
            2016 (3)
            2015 (3)
            2014 (3)
            2020 (3)
    Dyrektorzy szkół i Kierownik biblioteki (1)
        Archiwalne (0)
            2018 (4)
            2017 (4)
            2016 (4)
            2015 (4)
            2014 (4)
            2020 (4)
    Kierownik Samodzielnego Publicznego ZOZ w Dębowej Łące (1)
        Archiwalne (0)
            2018 (1)
            2017 (1)
            2016 (1)
            2015 (1)
            2014 (1)
            2020 (1)

Ogłoszenia
    O środowisku (6)
        Ocena jakości wody (10)
        Inwestycje (31)
    Nieruchomości (4)
    Konkursy (2)
        2019 (4)
        2018 (4)
        2017 (1)
        2016 (3)
        2015 (2)
        2014 (2)
        2013 (4)
        2012 (2)
        2011 (3)
        2010 (2)
            PPWOW (4)
    Inne (19)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku (1)
    Informacje z KRUS (52)
    Dokumenty planistyczne (1)
        Ogłoszenia dotyczące dokumentów planistycznych (47)
        Dokumenty planistyczne dotyczące opinii RDOŚ i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (7)
    Lokalny Plan Rewitalizacji (2)
    SP ZOZ (0)
    Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy (0)
        Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące (2)
        Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych (4)
        Oferty pracy w Urzędzie Gminy (2)
    Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie zmiany Statutów SołectwGminy Dębowa Łąka (1)
    Petycje (12)
    Łowiectwo (9)
    Kontrola zarządcza (1)

Wybory
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020/12.07.2020 (11)
    Archiwum (0)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (10)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2019 (11)
        Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 (10)
        Wybory Samorządowe 2018 (24)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 (9)
        Referendum ogólnokrajowe 2015 (13)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (10)
        Wybory Samorządowe 2014 (24)
        Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014 (10)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dębowa Łąka 2013 (12)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2011 (8)
        Wybory samorządowe 2010 (24)
        Wybory prezydenckie 2010 (3)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dębowa Łąka 2009 (6)
        Wybory 2009 (1)
        Wybory 2007 (4)

Ochrona środowiska
    Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami (2)
    Usuwanie azbestu (5)
    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (1)
    Obwieszczenia (37)
    Informacje (3)
    Decyzje (9)
    Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych (1)

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE
    Spis formularzy A (5)
    Spis formularzy B (17)
        Spis formularzy B (1)
    Spis formularzy C (1)
    Spis formularzy D (5)
    Spis formularzy E (1)
    Spis formularzy F (26)

Informacje
    Instrukcje obsługi (0)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (0)
    Plan imprez sportowych (1)
    Rejestr instytucji kultury (1)

Inwestycje
    dofinansowane ze srodków zewnętrznych (22)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące
    Kontakt (1)
    Ogłoszenia (3)
    Oferty pracy (2)
    Zarządzenia (0)
    Rodzina 500+ (0)
    Karta Dużej Rodziny (1)
    Program POPŻ (5)
    Posiłek w domu i szkole na lata 2019-2023 (1)
    RODO (1)
    Projekt POWER 2.5 "GOPS odNowa. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowej Łące" (2)
        Informacja o projekcie (1)

Wzory wniosków
    Podatki, finanse (1)
    wycinka drzew (1)
    Zwrot podatku akcyzowego (1)
    Procedura udzielania i odmowy udzielania informacji publicznej (1)
    Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy (1)
    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
    Deklaracja na podatek od środków transportowych (1)
    Sprzedaż napojów alkoholowych - oświadczenie, wniosek (2)
    Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (1)
    Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsięwzięcia (1)
    Archiwalne wzory - do 2019 (0)
        Podatek od nieruchomości (4)
        Podatek rolny (4)
        Deklaracja na podatek leśny (4)
    Oświata (1)
    Wypis i wyrys (1)
    Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w studium_MPZP (1)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi
    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2)
    Gospodarka odpadami w Gminie Dębowa Łąka (11)

Ochotnicza Straż Pożarna
    Ogłoszenia (1)

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
    Ostrzeżenia pogodowe (31)
    Pozostałe ogłoszenia (8)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Przetwarzanie danych osobowych (3)

Sprawozdania finansowe
    Sprawozdania 2020 (5)
    Sprawozdania 2019 (5)
    stan na 31.12.2018 (1)
    Sprawozdania 2021 (2)

Nagrania Sesji Rady Gminy oraz raporty głosowań
    Dostęp do transmisji obrad oraz do Archiwum (1)
    Raporty z głosowań (3)

Menu podmiotowe
    Redakcja (1)
    Dostępność cyfrowa (4)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij