Gmina należy do Fundacji Lokalna Grupa działania WIECZNO do której przystąpiła na mocy uchwały 7/07 z 28 marca 2007r.