Lipnica - Sołtys Barbara Goryńska
Niedźwiedź - Sołtys Jan Staniszewski
Małe Pułkowo - Sołtys Mieczysław Chlebowski
Wielkie Pułkowo - Sołtys Donata Nelkowska
Łobdowo - Sołtys Krzysztof Sitkowski
Wielkie Radowiska - Sołtys Anna Cegielska
Dębowa Łąka - Sołtys Jagoda Róg–Madecka
Kurkocin - Sołtys Piotr Oliwa