Szkoła  Podstawowa w Dębowej Łące
    87-207 Dębowa Łąka
    tel. 0-56 6889242
    e-mail: spdebowalaka@wp.pl

    Szkoła Podstawowa w Łobdowie
    87-207 Debowa Łąka

    tel. 0-56 6889935
    e-mail: wiezas@poczta.onet.pl

    Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach
    87-207 Dębowa Łąka

    tel. 0-56 6884501
    e-mail: spwrad@wp.pl

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    87-207 Dębowa Łąka
    tel. 0-56 6884913
    e-mail: gops@ugdl.pl

   Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące
   87-207 Dębowa Łąka
   tel. 0-56 6889147
   e-mail: biblioteka@ugdl.pl

   Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Radowiskach
   87-207 Dębowa Łąka
   tel. 0-56 6889378
   e-mail: biblioteka@ugdl.pl