Gmina Dębowa Łąka składa się z ośmiu sołectw:

Sołectwo

Powierzchnia (w km2

Ludnoć (31.12.2009 r.)

Ludność (2008 r.)

Gęstość zaludnienia os/km2

Dębowa Łąka

21

790

781

37,3

Kurkocin

9

353

347

37,2

Lipnica

7

296

292

39,6

Łobdowo

8

327

335

39,8

Małe Pułkowo

8

315

314

40,2

Niedźwiedź

11

415

418

39,8

Wielkie Pułkowo

10

263

272

27,6

Wielkie Radowiska

12

556

557

46,7

Razem

86

3315

3316

38,6