Gmina Dębowa Łąka położona jest w północno-wschodniej części Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w południowo wschodniej części Powiatu Wąbrzeskiego.

Gmina Dębowa Łąka stanowi od 1 stycznia 1999 r. jedną z czterech gmin powiatu Wąbrzeskiego i leży w jego południowo-wschodnim krańcu.

Graniczy z gminami: Książki od północy, Bobrowem od wschodu, Golub-Dobrzyń od Południa oraz Kowalewo Pomorskie i Wąbrzeźno od zachodu. Powierzchnia gminy wynosi 8613 ha (86,13 km2)

Administracja gminy dzieli się na 8 następujących sołectw:

Dębowa Łąka o powierzchni 2092 ha, Kurkocin - 932 ha, Łobdowo - 841 ha, Lipnica - 738 ha, Małe Pułkowo - 782 ha, Niedźwiedź - 1050 ha, Wielkie Pułkowo - 986 ha, Wielkie Radowiska - 1192 ha.

Ośrodkiem gminy i siedzibą Urzędu Gminy jest Dębowa Łąka położona w północno-wschodniej części obszaru.

Komunikacja stanowi elementarny warunek i czynnik funkcjonowania gospodarki.

Sieć transportową gminy Dębowa Łąka tworzą jedynie drogi kołowe. Przez teren gminy przebiega droga Krajowa Nr 52 Toruń - Olsztyn.

Seć dróg wojewódzkich jest stosunkowo równomiernie rozłożona, co pozwala na funkcjonowanie licznych linii autobusowych. Natomiast drogi gminne są częściowo pokryte szlaką żużlową. W miejscowościach Lipnica krzyżuje się droga krajowa Nr 52 Toruń - Olsztyn z drogą wojewódzką Nr 534 Grudziądz - Rypin.

Na omawianym terenie znajduje się kilka odcinków napowietrznej linii energetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

Przedstawione położenie fizyczno-geograficzne, administracyjne i komunikacyjne świadczy o korzystnym usytuowaniu tego rolniczego obszaru.

Dobrze rozbudowana sieć dróg stwarza możliwości dogodnych połączeń miedzy poszczególnymi miejscowościami, jak również z okolicznymi miastami.

Mający przechodzić przez teren gminy gazociąg będzie wykorzystany do procesu gazyfikacji naszej gminy.

Z budową geologiczną związane jest występowanie surowców mineralnych. Na terenie gminy występują jedynie surowce o znaczeniu budowlanym, w postaci piasków, żwirów, iłów i gliny, eksploatowanych w kilku punktach (Lipnica, Wielkie Pułkowo, Wielkie Radowiska, Wianki) oraz kreda jeziorna Kurkocin.