Wzory formularzy podatkowych można znaleźć na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/