Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowej Łące od 01.06.2020 r. jest Pani Paula Klugiewicz. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące jest możliwy pod adresem: p.klugiewicz@jumi2012.pl