Karty informacyjne dla:
  • polityk,
  • strategii,
  • planów lub programów,


Lp.

Projektu: polityk, strategii, planów lub programów


1.

Numer wpisu

1/2012

2.

Nazwa projektu dokumentu

Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębowa Łąka na lata 2012 - 2032

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębowa Łąka na lata 2012 - 2032

4.

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

Dębowa Łąka grudzień 2011

5.

Organ przedkładający (opracowujący)

Wójt Gminy Dębowa Łąka

6.

Organ zatwierdzający projekt dokumentu

Rada Gminy w Dębowej Łące

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy w Dębowej Łące pokój nr 10

tel. 56 6884918

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

----

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu----

10.

Uwagi

Projekt „Programu” znajduje się w zakładce ochrona środowiska