Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębowa Łąka

Kolorowy pasek

Spis formularzy A

Spis formularzy A

 

Spis formularzy A


Karty informacyjne dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,

  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego


Nr kolejny karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu

A/1/2008

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa międzygminnej sieci kanalizacji sanitarnej Dębowa Łąka – Wałycz”.

Dębowa Łąka - działki nr: 288/1, 234/1, 286/2, 164, 246, 223, 233/1, 227/1, 227/3, 226/2, 226/1, 225, 224/12, 224/9, 224/10, 224/11, 224/6, 163/13, 163/19, 163/18, 163/17, 402/3;

Niedźwiedź - działki nr: 168, 176, 63, 93, 150/1, 157, 174, 178/3, 83/35, 95/3, 98/7, 99/6, 99/7, 100/2, 173/3, 175, 83/36, 158/2, 154, 165, 91/2, 158/1, 170, 171, 101, 90, 92, 217, 86, 85/1, 85/2, 88/1, 89, 95/9, 95/10, 95/11, 98/1, 99/1, 99/2, 166, 167, 1, 91/1, 87/1, 95/6, 95/7, 84,180/1, 180/2, 179, 177, 178/8, 178/7, 164, 95/5, 95/4, 8, 39, 40, 149;

Wielkie Radowiska – działka nr 1;

Wałycz – działki nr : 7, 1/30, 67, 68/2, 54/6;

Wałyczyk – działki nr : 98, 99.


z dnia 03.01.2008 r.


Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska „SANEXIM” mgr inż. Adam Gowiński, ul. Moniuszki 11/13

87-100 Toruń


Inwestor: Gmina Dębowa Łąka

A/2/2008

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie linii segregacji odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Niedźwiedziu”, na terenie działek nr 141 i 142 z dnia 07.02.2008 r.

EKOSYSTEM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych, ul. Matejki 13

87-200 Wąbrzeźno

A/3/2008

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do gospodarstw rolnych w miejscowości Dębowa Łąka”na terenie działek nr: 326, 357, 356, 355, 354, 352, 348/4, 323/1, 350/1, 344, 329/5, 9, 140/2, 151/3, 152/1, 599, 299, 145/3, 143/4, 143/3, 144, 313/1 z dnia 03.03.2008 r.

Projektowanie i Nadzory Wod.Kan. Witold Maciejewski

ul. Sucharskiego 3

87-400 Golub-Dobrzyń

Inwestor: Gmina Dębowa Łąka

A/4/2008

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa, podziemna SN 15 kV, stacja pomiarowa , droga dojazdowa oraz plac manewrowy) na działce nr 71 i 66 (zjazd z drogi) w miejscowości Niedźwiedź, gmina Dębowa Łąka. Wniosek z dnia 21.08.2008 r, uzupełnienie wniosku z dnia (bez daty) wpływ do Urzędu 15.09.2008 r.

WINDPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Królowej Jadwigi 20

88 - 100 Inowrocław

A/1/2009

Wniosek dotyczy wydania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dębowa Łąka.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych „EKOSYSTEM” sp. z o.o. ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno.

A/2/2009

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (obory) dla bydła opasowego w ilości 120 DJP, na terenie działki nr 7/1 w Kurkocinie

Kamil Machaj (pełnomocnik)

p.Stanisława i Krystyny Machaj

zam. Kurkocin 63, 87-207 Dębowa Łąka

A/3/2009

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek ,żwir)”, na działce ewidencyjnej nr 121 położonej w obrębie ewidencyjnym Lipnica, gmina Dębowa Łąka”, na pow. 2,00 ha.

Mariusz Blumkowski zam. Sokoligóra 58, 87-400 Golub-Dobrzyń

A/1/2010

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 070627C i nr 070637 (część) Kurkocin – Wielkie Pułkowo”, w obrębie działek nr nr :27/6, 41 i 56/2 w miejscowości Wielkie Pułkowo oraz w obrębie działki nr 181 w miejscowości Kurkocin.

inspektor d/s dróg w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka

Inwestor: Gmina Dębowa Łąka

A/2/2010

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielkie Radowiska, z kanałem tłocznym do miejscowości Niedźwiedź”, w obrębie działek nr nr : 295/1, 254/2, 40, 444, 225/2, 308, 443, 472, 321, 441/18, 441/17, 441/15, 441/9, 441/21, 210, 218, 123/1, 120/1, 118/2, 117, 116, 115, 113, 107, 125, 420/1, 255, 295/1, 296, 240/2, 240/1, 239/1, 237/1, 235/1, 231/1, 332, 225/1, 217/1, 215/3, 215/1, 211/6, 211/4, 211/7, 441/1, 469/3, 441/20, 469/4, 198/1, 202/1, 206/1, 211/2, 122/2, 246/2, 247/2, 254/2, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2, 529, 471, 120/2, 120/1, 201/1, 205, 204, 212, 213, 118/1, 99/3, 169, 194/3, 196/2, 197/5, 99/2, 263/3, 295/2, 441/4, 247/1, 197/6, 441/9 w miejscowości Wielkie Radowiska oraz w obrębie działek nr nr: 63, 150/1 w miejscowości Niedźwiedź.

Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska „SANEXIM” mgr inż. Adam Gowiński , ul. Moniuszki 11/13 , 87-100 Toruń

Inwestor: Gmina Dębowa Łąka

A/3/2010

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych woj. kujawsko-pomorskiego – II ,obiekt: Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dębowa Łąka – Łobdowo”, na terenie działek nr: 77, 79/2, 79/3, 163/3, 163/2, 80/1, 120, 121, 149/5 w obrębie nr 4 – Łobdowo, gmina Dębowa Łąka.

Inwestor: Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

ul. Okrzei 74 A

87-800 Włocławek

Pełnomocnik

Marcin Grzelczyk

WPUP Melbud s.c.

ul. Tramwajowa 12

87-100 Toruń

A/4/2010

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych woj. kujawsko-pomorskiego – II , obiekt „Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska”, na terenie działek nr 118/2, 478, 441/16, 441/15, 114 w obrębie nr 8 – Wielkie Radowiska , gmina Dębowa Łąka

Inwestor: Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

ul. Okrzei 74 A

87-800 Włocławek

Pełnomocnik

Marcin Grzelczyk

WPUP Melbud s.c.

ul. Tramwajowa 12

87-100 Toruń

A/5/2010

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych woj. kujawsko-pomorskiego – II , obiekt „Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dębowa Łąka – Wielkie Pułkowo”, na terenie działek nr 193, 194, 197/6 w obrębie nr 7 – Wielkie Pułkowo , gmina Dębowa Łąka

Inwestor: Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

ul. Okrzei 74 A

87-800 Włocławek

Pełnomocnik

Marcin Grzelczyk

WPUP Melbud s.c.

ul. Tramwajowa 12

87-100 Toruń

A/1/2011

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowa farmy wiatrowej „Dębowa Łąka”, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w granicach gminy Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie, na terenie niżej wymienionych działek:

Dębowa Łąka : dz.nr. 139/2, 122/4, 241, 235/5, 337, 173/1, 476/1, 351/2, 169, 224/12, 135, 189/1, 509/4, 435/3, 541/1, 471, 539, 115/1, 372/1, 239/3, 470/1, 470/2 , 220/9 ,224/9, 474 ,515/1, 254, 260, 210, 220/3, 255, 563/10; Łobdowo: dz.nr. 121, 78/2, 196/33, 196/34, 79/2, 120 ; Kurkocin: dz.nr 111/5 ,149/2; Niedźwiedź : dz.nr. 83/36 ; Wielkie Pułkowo : dz.nr. 24/2.

Inwestor: GB Różana 302 Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Pełnomocnik: p.Michał Romanowicz ULTIMATE PROJECT ul. Miodowa 12 lok. 17, 00-251 Warszawa ;

A/2/2011

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie drogi gminnej nr 070606C w miejscowości Dębowa Łąka

od km 0+000 do km 1+990”, na terenie niżej wymienionych działek: 162, 326, 346,344 i 328; z dnia 18.04.2011 r. (wpływ do Urzędu 20.04.2011 r.)

    Inwestor: Gmina Dębowa Łąka 87-207 Dębowa Łąka pełnomocnik p. Radosław Roszkowski Pracownia Projektowa , ul. Kukułcza 4, 87-200 Wąbrzeźno)

A/3/2011

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Małe Pułkowo i Lipnica oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Małe Pułkowo” z dnia 05.08.2011 r. (wpływ do Urzędu 07.08.2011 r.)

    Inwestor: Gmina Dębowa Łąka

    pełnomocnik p. Aleksander Sobociński Zakład Usług Projektowo – Wdrożeniowych „PRO-EKO A.S.” Nowa Wieś ul. Parkowa – Osiedle 2, 86-306 Grudziądz 8

A/1/2012

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Instalacji do wytwarzania biogazu w kopcu BIO-EN-ER, w oparciu o beztlenowy proces biodegradacji wysortowanych w sortowni odpadów organicznych (wraz z infrastrukturą) w obrębie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu, gmina Dębowa Łąka, obręb Niedźwiedź dz. nr . 141 i 142. Wniosek z dnia 07.02.2012 r. (wpł. 09.02.2012 r.).

PrzedsiębiorstwoUsług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno

A/2/2012

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie istniejącego Zakładu produkcji folii izolacyjnej z polietylenu i trójwarstwowej membrany polietylenowej do poziomej izolacji przeciwwilgociowej na potrzeby budownictwa na terenie niżej wymienionych działek:obręb Dębowa Łąka dz. nr . 265/8 i 265/10. Wniosek z dnia 28.05.2012 r.

pełnomocnik p. Aleksander Szymański zam. Dębowa Łąka Inwestor: Sylwia i Mariusz Kieruj Dębowa Łąka 45, 87-207 Dębowa Łąka prowadzących firmę ALPHA DAM Sp. zo.o. Dębowa Łąka 45, 87-207 Dębowa Łąka

A/1/2013

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej 30/110 kV Dębowa Łąka”, na terenie działki nr 224/9:obręb Dębowa Łąka.

Inwestor: Green Bear Wind Sp.z o.o. , ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa , prokurent Jean – Claude Moustacakis

A/2/2013

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną (pl.działalność dot. mieszania nawozów stałych i ich konfekcja oraz konfekcjonowanie nawozów importowanych)” na terenie działki nr 107/1:obręb Lipnica. Wniosek z dnia 03.04.2013 r.

Inwestor: p. Mirosław Kaczmarek Prezes Zarządu NABEST Sp. z.o.o Sp.k. Osiek, 87-340 Osiek

A/3/2013

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji i/lub kompostowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Niedźwiedziu, gmina Dębowa Ląka, na działce nr 142 obręb Niedźwiedź.. Wniosek z dnia 09.06.2013 r.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych „EKOSYSTEM” spółka z o.o. ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno

A/4/2013

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej w obrębie geodezyjnym Wielkie Radowiska dz. nr 40”. Wniosek z dnia 15.07.2013 r.

Inwestor: Gmina Dębowa Łąka, 87-207 Dębowa Łąka

Wnioskodawca: Urząd Gminy

A/1/2014

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej , zlokalizowanej na terenie działki nr 20/1, obręb Wielkie Radowiska. Wniosek z dnia 26.05.2014 r.

Pełnomocnik: p. Piotr Ciuryło zam. przy ul. Szosa Lubicka 15/37, 87-100 Toruń

inwestor: Grupa Eko Park Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 99/7, 02-001 Warszawa

A/2/2014

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej w obrębie geodezyjnym Łobdowo dz. nr 150/1”. Wniosek z dnia 20.06.2014 r.

Pracownik Urzędu Gminy w imieniu inwestora: Gminy Dębowa Łąka, 87-207 Dębowa Łąka

A/3/2014

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo z kolektorem tłocznym do Dębowej Łąki”, na terenie n/wym. działek:

obręb Dębowa Łąka , działki nr: 402/3, 464, 531/2, 531/1, 532/2, 533/3, 534/7, 534/4, 535/3, 536/1, 536/3, 563/9, 563/10, 565/3, 565/5, 566/1, 567/1, 568/4, 569/3, 570/5, 570/4, 570/3 obręb Łobdowo , działki nr: 192/16, 192/11, 192/12, 192/6, 195/3, 195/4, 196/39, 196/38, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 196/37, 196/9, 196/8, 204/2, 195/2, 198/3, 196/2, 149/3, 184/2, 6/2, 8/2, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 43, 143, 12/2, 12/1, 44, 142, 217, 24/3, 24/1, 47, 179, 167, 71, 63, 64/1, 65/1, 64, 72, 66, 67, 68, 75/8, 149/5, 69, 180, 58/1, 160/1, 57, 161, 187/1, 55/1, 75/3, 74/3, 75/1, 74/2, 56, 54, 52/1, 50, 51, 49, 48, 46, 45/2, 145, 49/1. Wniosek z dnia 04.07.2014 r.

Pełnomocnik: p.Janina Buszkowska ZUT„PROBUDIN” Sp. z o.o. 85-083 Bydgoszcz, ul. Sowińskiego 20 w imieniu inwestora: Gminy Dębowa Łąka, 87-207 Dębowa Łąka

A/4/2014

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z drogami dojazdowymi, przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej i elementami infrastruktury technicznej , zlokalizowanej na terenie działki nr 25, obręb Wielkie Radowiska. Wniosek z dnia 18.08.2014 r.

p. Beata Mazurek ul. Toruńska 24A/30, 85-023 Bydgoszcz (wnioskodawca)

A/1/2015

Wniosek z dnia 22.12.2014 r., uzup. dn. 09.01.2015 r. złożony przez p. Zbigniewa Dembowskiego zam. Kurkocin 36, 87-207 Dębowa Łąka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa 2 budynków inwentarskich dla tuczu trzody chlewnej z obsadą 3500 sztuk, zlokalizowanych na terenie działki nr 290/2, obręb: Kurkocin .

Właściciel: p. Zbigniew Dembowski zam. Kurkocin 36, 87-207 Dębowa Łąka


A/1/2017

Wniosek z dnia 09.03.2017r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 15.03.2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji i rozbudowie istniejącej fermy drobiu należącej do Piotr i Pawła Miszczak w Małym Pułkowie, gmina Dębowa Łąka, powiat Wąbrzeski”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 226/1, 298/4 i 298/2 obręb 0005 Małe Pułkowo

Właściciel: p. Piotr i p. Paweł Miszczak zam. Małe Pułkowo 13 87-207 Dębowa Łąka

A/1/2019

Wniosek z dnia 05.08.2019r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 22.08.2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Utworzeniu punktu zbierania odpadów złomu”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce ewidencyjnej nr 285/3 obręb 0001 Dębowa Łąka

Inwestor: FHU Stanisław Zasadny Dębowa Łąka 13/14a 87-207 Dębowa Łąka

Pełnomocnik: Radosław Trzaska „Aku-Tech” ul. Bielicka 3/35 85-135 Bydgoszcz

A/2/2019

Wniosek z dnia 03.09.2019r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 03.09.2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ewidencyjnych nr 17 i 18 obręb 0006 Niedźwiedź

Inwestor: Hanna Zofia Michalska Niedźwiedź 35A 87-207 Dębowa Łąka


Metadane

Źródło informacji:Informatyk
Data utworzenia:2008-01-03 14:15:07
Wprowadził do systemu:Informatyk
Data wprowadzenia:2008-01-03 11:02:19
Opublikował:Informatyk
Data publikacji:2008-01-03 11:03:08
Ostatnia zmiana:2019-09-13 09:51:05
Ilość wyświetleń:5723

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij