Adres

Urząd Gminy Dębowa Łąka

87-207 Dębowa Łąka 38

woj. kujawsko-pomorskie

 

Tel. 56 688 49 10

E-mail sekretariat@ugdl.pl

Fax: 56 688 92 58

 

 

 

Numery telefonów

 

Sekretarz Gminy – Anna Łęgowska

56 688 49 29

sekretarz@ugdl.pl

 

Skarbnik Gminy – Barbara Misztal

56 688 49 28

skarbnik@ugdl.pl

 

Kierownik Referatu Rozwoju, Inwestycji

56 688 49 18

rolnictwo@ugdl.pl

 

Z-ca kierownika USC

56 688 49 14

usc@ugdl.pl

 

Kierownik GOPS

56 688 49 13

gops@ugdl.pl

 

 

 

 

Wykaz telefonów wewnętrznych do pracowników Urzędu Gminy w Dębowej Łące 

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

Szarowski Stanisław

Wójt Gminy

56 688 49 10 (sekretariat)

Łęgowska Anna

Sekretarz Gminy

56 688 49 29

Misztal Barbara

Skarbnik Gminy

56 688 49 28

Melerska Katarzyna

Sekretariat

56 688 49 10

Skocki Stanisław

Referat Rolnictwa, Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska

56 688 49 18

Diabin Olga

Z-ca Kierownika USC

56 688 49 14

Rutkowski Mateusz

Skowroński Piotr

Referat Rolnictwa, Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska

56 688 49 18

Kania Joanna

Referat Rolnictwa, Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska

56 688 49 15

Zasadowski Michał

Referat Rolnictwa, Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska

56 688 49 29

Kurasiewicz Karolina

Biuro Rady Gminy

56 688 49 19

Dąbrowska Justyna

Referat Finansów, Księgowości, Podatków i Opłat

56 688 49 17

Górska Magdalena

Jagielska Joanna

Mędryk Wojciech

Referat Finansów, Księgowości, Podatków i Opłat

56 688 49 20

 

 

 

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY:

 

Urząd Gminy w Dębowej Łące jest czynny codziennie w godzinach:

7.15 – 15.15

 

 

Wszelkie uwagi dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej prosimy kierować pod adres:

sekretarz@ugdl.pl