Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębowa Łąka

Kolorowy pasek

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z 29 lipca 2005r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. nr 175, poz. 1459 ze zm.)

 

Podmioty uprawnione

-        osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych (przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne);

-        osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, o której mowa w pkt 1;

-        osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w pkt 1, oraz osoby fizyczne i prawne będące, następcami prawnymi osób, o których mowa w pkt 2 i 3;

-        osoby fizyczne i prawne, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu wejścia w życie ustawy. 

 

Termin składania wniosku

Sukcesywnie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

 

Wymagane dokumenty

            -  wniosek użytkowania wieczystego, bądź  w przypadku współużytkowania – wszystkich          współużytkowników wieczystych,

            -  aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania                             wieczystego,

           -  aktualne odpisy ksiąg wieczystych w przypadku odrębnych własności lokali mieszkalnych,         

               z którymi wiąże się udział w prawie użytkowania wieczystego do gruntu, na którym                            usytuowany jest budynek mieszczący dane lokale,

        -  kserokopia dokumentu potwierdzającego okres wykonywania użytkowania wieczystego -                          nieruchomości przez wnioskodawcę: umowa notarialna, decyzja administracyjna lub                              orzeczenie sądu,

           -   kserokopia dokumentu potwierdzającego następstwo prawne – w przypadku gdy                   wnioskodawcą nie jest osoba, na rzecz której ustanowiono użytkownika wieczystego. 

 

Opłaty

-        skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł płatne gotówką w kasie Urzędu Gminy w Dębowej Łące lub na rachunek bankowy urzędu Gminy w Dębowej Łące Nr 40 9489 0002 2003 0007 0221 0001,

-        zasady obliczania opłaty za przekształcenie regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podstawę stanowi wartość nieruchomości, określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet opłaty za przekształcenie zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień wydania decyzji o przekształceniu. Koszty sporządzenia operatu szacunkowego ponosi wnioskodawca,

-        od w/w opłaty udziela się bonifikaty w wysokości określonej w Uchwale Rady Gminy w Dębowej Łące.

-        bonifikata (zwaloryzowana) podlega zwrotowi, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbywa lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.

   

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Dębowej Łące

Dębowa Łąka 38

87-207 Dębowa Łąka

( sekretariat I piętro pokój nr 7)

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Sposób przekazania informacji o sprawie

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Decyzję odbiera się w Referacie Rozwoju, Inwestycji i Współpracy z Unią Europejską, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

I piętro, pokój nr 5, tel. (56) 6884915

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ul. Targowa 13/15, za pośrednictwem Wójta Gminy Dębowa Łąka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Załączniki

Oświadczenie (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o udzielenie bonifikaty 50% (59.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o udzielenie bonifikaty 90% (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w … (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Informatyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Informatyk
Data wprowadzenia:2011-01-10 14:36:50
Opublikował:Informatyk
Data publikacji:2011-01-10 14:37:44
Ostatnia zmiana:2011-01-10 14:48:38
Ilość wyświetleń:2943

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij