Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębowa Łąka

Kolorowy pasek

Cele i główne obszary wsparcia POKL

JAKIE SĄ CELE I GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA POKL

Od 2008r. działa Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. Od dawna wiadomo, że inwestycje w kapitał ludzki są równie ważne jak inwestycje w kapitał trwały.

Gmina Dębowa Łąka bierze udział w następujących programach:

I program – „NAUCZYCIEL UCZĄCY SIĘ”

 

Jest to działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

Realizatorami projektu są jednostki samorządu terytorialnego z terenu byłego województwa toruńskiego. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Powiat Toruński, partnerzy w jego realizacji to Powiaty i Gminy z terenu byłego województwa m.in. Gmina Dębowa Łąka. Okres realizacji projektu obejmuje miesiące od grudnia 2008 do września 2009 (10 miesięcy).

Beneficjentami ostatecznymi są kadry oświatowe z terenu byłego województwa toruńskiego zakwalifikowane do udziału w Projekcie, z terenu naszej Gminy jest to 12 osób – 10 nauczycieli oraz 2 pracowników administracji oświatowej.

Nasz wkład własny 2.100 zł (15%), suma całkowita – 12.140 zł.

W ramach działania przewiduje się szkolenia:

-         Podnoszenie efektów kształcenia,

-         Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia,

-         Praca z uczniem zdolnym,

-         Praca z uczniem o specyficznych potrzebach,

-         Aktywni i kompetentni pracownicy administracji oświatowej,

-         Techniki i metody efektywnego uczenia się,

 

II program - „AKADEMIA NOWOCZESNEGO URZĘDNIKA”

Jesteśmy beneficjentami tego programu. W ramach tego działania podniosą swoje kwalifikacje pracownicy Urzędu Gminy. Będą brali udział w szkoleniach z następujące zakresu:

-         Prawo zamówień publicznych (w ostatnim czasie było dużo nowelizacji a w związku z ogłaszaniem przetargów poprawna wiedza w tym zakresie jest niezbędna),

-         Prawo o finansach publicznych,

-         Planowanie przestrzenne,

-         Rachunkowość budżetowa,

-         Elektroniczny obieg dokumentów,

W szkoleniach weźmie udział 8 pracowników Urzędu Gminy. Będzie to 13 dwudniowych szkoleń. Szkolenia są dofinansowywane ze środków programu w efekcie czego Urząd płaci za jeden dzień szkolenia 45 zł (łącznie 585 zł)., dla porównania jeden dzień szkolenia organizowany przez firmy prywatne kosztuje ok. 250-300 zł i  więcej w zależności od tematyki.

III program – SZKOLENIA KIERWOCÓW OSP.

Jest to kurs przewidziany dla kierowców OSP polegający na zdobyciu uprawnień kierowcy, konserwatora sprzętu ratowniczego - prowadzenie samochodów ciężarowych + przyczepa. Jest to aktualnie paląca potrzeba ponieważ w jednostce w Dębowej Łące uprawnienia posiada tylko kilka osób co powoduje pewne trudności podczas organizowania wyjazdów. Planuje się, że uprawnienia zdobędzie 8 osób z terenu Gminy. Program przeszedł weryfikację. W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy.

Budżet tego programu wynosi ok. 50.000 zł.

III program – „PRZEDSZKOLE OKNEM NA ŚWIAT”.

W ramach tego programu planuje się uruchomić 5 punktów tzw. małych przedszkoli na terenie sołectw naszej Gminy. W zajęciach będą mogły uczestniczyć dzieci w wieku od lat 4-6. Będą to zajęcia prowadzone przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Planuje się naukę języka obcego. Przedszkola są wstępem do rozpoczęcia nauki w szkołach, przyczynią się do szybszego rozwoju dzieci. Ciekawe zajęcia pozwolą na zdobycie wstępnej wiedzy.

IV program – „AKTYWNA INTEGRACJA GMINY DĘBOWA ŁĄKA”.

Ten projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Realizacja powyższego zamiaru skupia się na działaniach zorientowanych na aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.

Gmina Dębowa Łąka realizuje działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy, m.in. poprzez rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz promocję przedsiębiorczości  i samozatrudnienia.

Pierwszy etap programu realizowanego przez Gminę Dębowa Łąka skierowany był do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, brakiem możliwości znalezienia pracy. Pomoc realizowano w oparciu o kontrakty socjalne, ze środków projektu sfinansowane zostały kursy, koszty poradnictwa zawodowego itp.

Drugi etap, który rozpocznie się niebawem skierowany będzie do kobiet nieaktywnych zawodowo z racji wychowywania dzieci. Kobiety będą mogły zdobyć nowe kwalifikacje, które pomogą zaistnieć im na rynku pracy. Zadaniem tego etapu projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków rodzin dysfunkcyjnych poprzez realizację działań umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej.

Środki finansowe pozyskane przez Gminę Dębowa Łąka pokrywają również koszty zatrudnienia pracownika socjalnego zaangażowanego w realizacje i nadzór nad projektem.

Program będzie trwał do 2013r. Budżet – ok. 70.000 zł.

V program – „WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH”.

Gmina przystępuje do tego programu wraz z samorządami z naszego terenu. Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. W związku z tym skierowany jest do uczniów mających trudności w nauce. Planuje się, że zajęcia obejmą również uczniów na średnim poziomie.

Dyrektorzy szkół opracowali zakres dodatkowych zajęć edukacyjnych, które będą realizowane przez nasze szkoły.

Budżet tego programu w wersji wstępnej to ok. 63.000 zł.

Metadane

Źródło informacji:Informatyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Informatyk
Data wprowadzenia:2009-04-23 12:53:13
Opublikował:Informatyk
Data publikacji:2009-04-23 12:54:57
Ostatnia zmiana:2009-04-23 12:55:29
Ilość wyświetleń:916

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij