Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębowa Łąka

Kolorowy pasek

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej „Modernizacja drogi gminnej w Dębowej Łące (Iwanki)”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Stan Istniejący

Modernizowany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie wsi Dębowa Łąka (Iwanki), stanowi dojazd do siedlisk wiejskich oraz do siedzib urzedów gminy i powiatu. Umożliwia dostęp mieszkanców gminy Dębowa Łąka, Wąbrzeźno oraz miasta Wąbrzeźno, do zwartego kompleksu leśnego Dębowa Łąka - Jaworze. Modernizacja drogi obejmuje odcinek drogi gminnej przedzielony droga wojewódzką Wąbrzeźno - Brodnica. Początek odcinka drogi objętej projektem, rozpoczyna sie od wjazdu do Ośrodka Kultury w Dębowej Łące, przecina drogę wojewódzką i kończy w km 2+932 na granicy lasu w miejscu przepustu drogowego. Początkowy odcinek drogi do skrzyżowania z drogą asfaltową, posiada nawierzchnię gruntową, następnie jest krótki odcinek zniszczonej nawierzchni asfaltowej obejmujacej skrzyżowanie z droga wojewódzką. Na dalszym odcinku drogi jest wykonana nawierzchnia tluczniowa, która wykorzystana będzie jako podbudowa. Szerokości nawierzchni tłuczniowej sa zróżnicowane. W wyniku realizacji projektu wykonana będzie nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej o zróżnicowanej szerokości: 4,5 m – 1395m, 4 m- 1085m, 3 m – 432m, czyli łącznie 2912m.

Opis

Inwestycja dotyczy modernizacji drogi gminnej w Dębowej Łące (Iwanki) o łącznej długosci 2912 m o szerokości od 4,5 m do 3,0 m. Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach, górna – ścieralna 4 cm i dolna warstwa wiążąca 4 cm, na powierzchni 12009,50m2. Podbudowa z tłucznia z wykonaną warstwą profilową. Powierzchnia podbudowy górnej warstwy 12242,46 m2 z materiału kruszywo łamane o grubości warstwy do 10 cm. W miejscach poszerzenia zostanie wykonana podbudowa dolnej warstwy i górnej z kruszywa łamanego o łącznej grubości 23 cm na powierzchni 96 m2. Wody opadowe projektuje sie by odprowadzić za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do istniejacych rowów przydrożnych.

Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej przez położenie powierzchniowe warstwy jezdnej, skróci czas przejazdu dla pojazdów o ok. 6 minut, co stanowi zmniejszenie emisji spalin do atmosfery i jednocześnie oszczedność w paliwie.

Przyjęte rozwiązanie techniczne jest najbardziej optymalnym jezeli chodzi o cenę, wykonalność i wpływ na środowisko, zabezpiecza potrzeby i oczekiwania społeczne, ograniczy stosunkowo wysokie nakłady na bieżace naprawy nawierzchni drogi, poprawi znacznie bezpieczeństwo ruchu pojazdów, wpłynie na ożywienie produkcji rolnej, a także na rozwój działalności gospodarczej lokalnych podmiotów gospodarczych (8). Po zrealizowaniu inwestycji nastąpi poprawa sposobu komunikacji oraz znacznie poprawi się stan dróg lokalnych.

Wykonana modernizacja drogi umożliwi poruszanie sie transportu rolniczego, cieżarowego o znacznie wyższym tonażu niz dotychczas, poprawi sie jakość drogi, skróci sie czas przejazdu i zmniejszy sie czas przejazdu i zmniejszy sie awaryjność pojazdów, droga bedzie przejezdna przez caly rok bez względu na pogode.

Cel działania

Zmodernizowany odcinek drogi wpłynie na rozwój lokalny i regionalny, w bezpośrednim zasięgu inwestycji znajduje sie 8 firm prowadzących działalność gospodarczą oraz 22 gospodarstwa rolne.

Nastąpi ożywienie działalności zlokalizowanych podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych położonych w obrębie modernizowanej drogi. Inwestycja jest zgodna z celami strategii lokalnych i regionalnych.

Cele projektu sa zgodne że Strategia Rozwoju Gminy Dębowa Łąka i Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013. Cel strategiczny to „Współdziałanie na rzecz rozwoju gospodarczego rejonu i poprawy warunków życia mieszkańców”.

Cel ten jest możliwy do osiągnięcia po zrealizowaniu m.in. takich podcelów jak:

- dobra jakość i sieć dróg,

- świadomość gospodarcza i społeczna.

Bezpośredni cel projektu to poprawa standardu życia mieszkańców poprzez poprawę sieci komunikacyjnej w Dębowej Łące.

Budowa ciągu drogowego:

- ułatwi dojazd do posesji i siedzib firm zlokalizowanych przy drodze, przy drodze znajdują się 22 gospodarstwa rolne i 8 podmiotów gospodarczych, liczba stałych mieszkańców wynosi 143 osoby,

- ułatwi przejazd tą trasa (w chwili obecnej liczba użytkowników ciągu drogowego wynosi dziennie około 520 osób,

- spowoduje mniej uciążliwe i bezpieczniejsze przemieszczenie sie,

- przyczyni się poprzez zwiększenie płynności przejazdu, do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- wpłynie na zwiększenie atrakcyjności rejonu dla ludności chcącej osiedlić się na tym terenie,

- przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy w istniejących firmach zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów ruchu stwierdzono, ze średni czas przejazdu analizowanym odcinkiem drogi wynosi 9 minut. Po modernizacji czas ten zostanie skrócony do 3 minut. Czas przejazdu między dwoma punktami sieci nie naruszy Prawa o ruchu drogowym, modernizowana droga w wiekszej cześci znajduje się poza terenem zabudowanym.

Przed przystąpieniem do modernizacji nawierzchnia drogi posiada nosność 20 kN/os, po zrealizowaniu projektu nosność drogi zwiększy sie do 80 kN/os.
Certyfikat
Wykonawca

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „ Modernizacja drogi gminnej w Dębowej Łące (Iwanki)” nr projektu Z/2.04/III/3.1/169/05 , uprzejmie zawiadamiam, ze Gmina Dębowa Łąka zakończyla postępowanie przetargowe dot. wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W wyniku którego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiebiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o. o.

ul. 1-go Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno

Dnia 6 marca 2006 roku została podpisana Umowa z Wykonawca ww. zadania.

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


 

Metadane

Źródło informacji:Informatyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Informatyk
Data wprowadzenia:2008-12-31 12:05:28
Opublikował:Informatyk
Data publikacji:2008-12-31 12:27:35
Ostatnia zmiana:2008-12-31 12:29:27
Ilość wyświetleń:984

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij