Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębowa Łąka

Kolorowy pasek

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

INFORMACJA


Ważne dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, może otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie to stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

 

Wysokość kwoty dofinansowania wynosi:

1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie trzech miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz
z następującymi załącznikami:

a)      kopie dokumentów  potwierdzające, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

b)      kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem  zawartej w celu przygotowania zawodowego,

c)      kopię dyplomu, świadectwo lub zaświadczenia  potwierdzającego  ,że młodociany ukończył naukę zawodu lub  przyuczenie do wykonywania określonej pracy  i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą  kwalifikacje zawodowe,

d)     kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej,

e)      zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w   roku , w którym pracodawca ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających  lat , albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym  okresie , lub oświadczenie o  nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

f)       formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( załącznik do rozporządzenia  RM z dn.29.03.2010r. poz. 311),

g)      w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo,

h)      w przypadku  zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy także dołączyć umowy
o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.Kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem!

 

Uwaga!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o zawarciu umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego.

Załączniki

  1. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem. Załącznik nr 1

  2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia. Załącznik nr 2

  3. Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ważne dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników). Załącznik nr 3

  4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Załącznik nr 4

Załączniki

zgłoszenie zawarcia umowy 2 (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
de_minimis_formularz (445.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o pomocy de minimis 4 (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pism przew młodociani (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 3 (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Świdzicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Informatyk
Data wprowadzenia:2012-08-24 10:15:56
Opublikował:Informatyk
Data publikacji:2012-08-24 10:17:13
Ostatnia zmiana:2016-10-26 07:59:18
Ilość wyświetleń:3039

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij