Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębowa Łąka

Kolorowy pasek

Przebudowa drogi gminnej Kurkocin – Wielkie Pułkowo

Projekt pn.” Przebudowa drogi gminnej Kurkocin – Wielkie Pułkowo


 Nr RPKP.01.01.00-04-046/10 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.


W dniu 8 grudnia 2010r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Dębowa Łąka została podpisana Umowa nr WPW.I.3043-1-70-568/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Kurkocin – Wielkie Pułkowo” Nr RPKP.01.01.00-04-046/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z Umową całkowita wartość projektu wynosi 1.241.418,70zł, a poziom dofinansowania Projektu wyniesie nie więcej niż 499.919,31zł, co stanowi 40,27% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Natomiast wkład własny ustalony został na kwotę 741.499,39zł co stanowi 59,73% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: przebudowy drogi gminnej nr 070627C i nr 070637C(część) na odcinku 2,93km o szerokości nawierzchni 4,5m. Zakres robót obejmuje profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym (wapienny) o średniej grubości 7cm, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego(wapiennego)o grubości warstwy 15cm, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej o grubości 5cm oraz powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi. Pobocze  drogi  dwustronnie pas o szerokości 0,5m i grubości 12cm będzie wykonane z pospółki. Projekt obejmuje dodatkowo wykonanie dwóch zatok autobusowych, 70m barier ochronnych, rowów odwadniających pas drogowy, karczowanie drzew oraz oznakowanie pionowe i poziome.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest podany w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót.

Okres realizacji Projektu ustalony został na:

- rozpoczęcie realizacji 01 kwietnia 2010r.

- zakończenie 30 września 2011r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych został wybrany Zakład Drogowo-Budowlany S.C. K. Wilczyński& M. Wilczyński  Rogowo 23, 87-162 Lubicz.

Wykonawca zobowiązał się wykonać roboty budowlane w terminie od 1 kwietnia 2011r. do 16 sierpnia 2011r. za cenę ryczałtową brutto w wysokości 885.845,77zł.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 16.03.2011r.

Nadzór inwestorski w imieniu Gminy prowadzi firma:  Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski  ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń.

Poniższe zdjęcia obrazują stan drogi w poszczególnych fazach budowy:


I.  Stan drogi przed rozpoczęciem robót budowlanych:

II. Przebieg robót inwestycyjnych związanych z przebudową drogi:

 

 

 

III. Stan drogi po dokonanym odbiorze robót:

 

 

Metadane

Źródło informacji:Informatyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Informatyk
Data wprowadzenia:2012-08-01 12:27:25
Opublikował:Informatyk
Data publikacji:2012-08-01 12:36:51
Ostatnia zmiana:2012-08-01 12:36:54
Ilość wyświetleń:722

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij