Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębowa Łąka

Kolorowy pasek

Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie Dębowa Łąka poprzez termomodernizację Szkół Podstawowych w miejscowościach Łobdowo i Wielkie Radowiska

 

Realizacja zadania pn: „Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie Dębowa Łąka poprzez termomodernizację Szkół Podstawowych w miejscowościach Łobdowo i Wielkie Radowiska ”

Projekt Nr RPKP.02.03.00-04-034/10 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013Umowa zawarta na realizację w/w projektu pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Dębowa Łąka podpisana została w dniu 31 grudnia 2010 r. , której nadano numer: WPW.I.3043-2-53-700/2010


Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego, opracowanej dokumentacji oraz nadzoru inwestorskiego wynosi 943.695,19 zł , w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 680.617,61 zł, co stanowi 75 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:


1) W zakresie termomodernizacji obiektów szkoły w Łobdowie przewiduje się wykonanie niżej wymienionych prac:

- docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 15 cm, w technologii bezspoinowego docieplania ścian obiektów przy użyciu materiałów „ISPO” , QUICK MIX lub BAUMIT + malowanie ścian farbą silikonową / akryl / - wg zamieszczonych rysunków kolorystyki budynku szkolnego

-docieplenie cokołu budynku i ściany fundamentowej do gł. 50 cm pod terenem styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm w technologii j.w. wraz z naprawą izolacji ściany podziemia i przygotowaniem podłoża pod warstwy izolacji termicznej

-docieplenie stropodachu wentylowanego segmentu dydaktycznego oraz łącznika warstwą ekofibru gr. 30 cm / włókno celulozowe / metodą suchą przez wdmuchiwanie; gęstość ok. 50 kg/m3

-docieplenie dachu sali gimnastycznej styropianem frezowanym, jednostronnie laminowanym papą - styropapa gr. 16 cm

-pokrycie sali papą termozgrzewalną nawierzchniową SBS 5,2 mm

-obróbki attyk z blachy powlekanej, wymiana rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej

- naprawa tynków na kominach ponad dachem wraz z malowaniem

- wykonanie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej

- wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej

- malowanie drobnych elementów stalowych obiektu; drabiny, słupki zadaszenia, balustrady itp.

- regulacja instalacji centralnego ogrzewania,

- wymiana instalacji odgromowej

2) W zakresie termomodernizacji obiektów szkoły w Wielkich Radowiskach przewiduje się wykonanie niżej wymienionych prac:

- docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 15 cm, w technologii bezspoinowego docieplania ścian obiektów przy użyciu materiałów „ISPO” , QUICK MIX lub BAUMIT + malowanie ścian farbą silikonową / akryl / - wg zamieszczonych rysunków kolorystyki budynku szkolnego -docieplenie cokołu budynku i ściany fundamentowej do gł. 40 cm pod terenem styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm w technologii j.w.

-wymiana rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,

-przemurowanie wszystkich kominów na wysokości ok. 2,5 m,

-obłożenie cokołu płytkami klinkierowymi,

-docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, w przestrzeni nieużytkowej, wełną mineralną gr. 15 cm na sucho, z ułożeniem podłogi z płyt OSB gr. 18mm,

-docieplenie stropu nad klatką schodową – wełna mineralna gr. 12 cm na sucho z dociśnięciem ażurowo deskami,

-docieplenie ścian od klatki schodowej, od strony nieogrzewanej przestrzeni poddasza, styropianem grubości 10 cm, w technologii jak ściany zewnętrzne lecz bez tynku mineralnego i malowania,

-demontaż i ponowny montaż pokrycia dachowego z blachy dachówkowej , przy kominach i w miejscach montażu ław kominiarskich,

- wykonanie nowych tynków w przestrzeni stropodachu i na kominach ponad dachem wraz z malowaniem

-wykonanie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej

- montaż nowych ław kominiarskich w miejscu starych oraz na dojściu do montowanych na dachu planowanych kolektorów słonecznych (solary), ławy na wspornikach i ramach stalowych wyłożone deskami gr. 38 mm wraz z balustradą stalową,

- montaż drzwi zewnętrznych wejścia głównego z profili aluminiowych malowanych proszkowo,

- malowanie desek okapowych budynku,

- regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest podany w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót.


Celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach Łobdowo oraz Wielkie Radowiska przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, jak również tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki zabudowy centrum miejscowości Łobdowo i Wielkie Radowiska, poprzez termomodernizację i modernizację elewacji budynków.


W dniu 7 marca 2011 roku odbędzie się otwarcie ofert na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla powyższego przedsięwzięcia w drodze przetargu publicznego, nieograniczonego.

Metadane

Źródło informacji:Informatyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Informatyk
Data wprowadzenia:2011-03-02 14:26:49
Opublikował:Informatyk
Data publikacji:2011-03-02 14:29:07
Ostatnia zmiana:2011-03-03 13:42:21
Ilość wyświetleń:1257

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij