Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębowa Łąka

Kolorowy pasek

Budowa międzygminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminach Dębowa Łąka i Wąbrzeźno

 Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy Nr: PRW.I.6011-13-30/09; 00022-6921-UM0200013/09 zawartej w dniu 10 lutego 2010 roku pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Dębowa Łąka.


Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji w ramach Programu , oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Beneficjentowi przyznano pomoc w wysokości 2.962.017,00 zł, jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (na podstawie danych zawartych w kosztorysie inwestorskim).


OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:


Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie techniczne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych istniejących w miejscowościach Gminy Dębowa Łąka i Gminy Wąbrzeźno .

Miejscowości Dębowa Łąka i Niedźwiedź , które są objęte zakresem niniejszego opracowania, nie posiadają sieci kanalizacji sanitarnej . Zakresem opracowania objęto

sieć kanalizacji sanitarnej , w skład której wchodzą kanały kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej w miejscowości Niedźwiedź, kanały kanalizacji sanitarnej tłocznej na

odcinku Dębowa Łąka-Wałycz, oraz dwie przepompownie ścieków sanitarnych typu

Strate Awalift. Trasę sieci kanalizacji sanitarnej poprowadzono w drogach gminnych ,

w pasie drogi wojewódzkiej oraz polami , oraz po terenach posesji /sieć kanalizacji

sanitarnej w Niedźwiedziu/.

W Dębowej Łące ścieki sanitarne zostaną sprowadzone poprzez zaprojektowaną w

roku 2005.01 sieć kanalizacji sanitarnej do projektowanej przepompowni ścieków

sanitarnych typu Strate Awalift 1/2 .Ścieki sanitarne kanałem tłocznym 125 PE przesyłane będą do miejscowości Niedźwiedź.

W Niedźwiedziu ścieki sanitarne poprzez zaprojektowaną {w niniejszym projekcie} sieć

grawitacyjną sprowadzone zostaną do projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych typu Strate Awalift 1/2 . Do tej przepompowni sprowadzane będą ścieki sanitarne z Dębowej Łąki oraz z obszaru zabudowanego centrum wsi. Następnie z przepompowni w Niedźwiedziu, ścieki będą przesyłane kanałem

tłocznym 125PE do istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych w Wałyczu - gmina

Wąbrzeźno. Ta przepompownia użytkowana jest przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Wąbrzeźnie. Z istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych, ścieki transportowane są istniejącym kanałem tłocznym 110 NPVC do

miejskiej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie.

Zestawienie kanałów sanitarnych tłocznych i przynależnych grawitacyjnych:

1.0.Kanał kanalizacji sanitarnej tłocznej:

1.1.Kanał tłoczny na odcinku Dębowa Łąka - Niedźwiedź.

*Długość geodezyjna kanału tłocznego DN125mm ; L= 4054,0m

W tym kanał tłoczny:

-wykonany w wykopie otwartym z rur PE o średnicy 125x7,4mm ; L=3859,0m

-wykonany przewiertem sterownym z rur TS o średnicy 125x11,4mm ; L=195,0m

*Kanał grawitacyjny przynależny - dopływ do przepompowni.

Długość geodezyjna kanału z rur PVC-U 200x5,9mm ; L=6,0m.

1.2.Kanał tłoczny na odcinku Niedźwiedź - Wałycz.

*Długość geodezyjna kanału tłocznego DN125mm ; L= 4748,0m

W tym kanał tłoczny:

-wykonany w wykopie otwartym z rur PE o średnicy 125x7,4mm ; L=4536,0m

-wykonany przewiertem sterownym z rur TS o średnicy 125x11,4mm ; L=212,0m

*Kanał grawitacyjny - dopływy do przepompowni ścieków w Niedźwiedziu.

Długość geodezyjna kanału DN200mm ; L=80,0m.

W tym kanał grawitacyjny :

- wykonany w wykopie otwartym z rur PVC-U o średnicy 200x5,9mm , L=40,0m

- wykonany przewiertem sterowanym z rur TS o średnicy 250x22,7mm , L=40,0m

*Kanał grawitacyjny- dopływ do istniejącej przepompowni w Wałyczu.

Długość geodezyjna z rur PVC-U 250x7,3mm , L=9,0m.

2.0.Zestawienie kanałów sanitarnych grawitacyjnych:

2.1.Kanały grawitacyjne sieci na terenie zabudowań w Niedźwiedziu.

*Długość geodezyjna kanałów DN200mm ; L=1555,0m.

W tym kanały grawitacyjne :

- wykonane w wykopie otwartym z rur PVC-U o średnicy 200x5,9mm , L=1475,0m

- wykonane przewiertem sterowanym z rur TS o średnicy 225x13,4mm ,L=80,0m

*Długość geodezyjna kanałów 160x4,7mm ; L= 671,0m.


Wykaz działek, przez które przebiegać będzie inwestycja:

w miejscowości Dębowa Łąka działki nr: 288/1, 234/1, 286/2, 164, 246, 223, 233/1, 227/1, 227/3, 226/2, 226/1, 225, 224/12, 224/9, 224/10, 224/11, 224/6, 163/13, 163/19, 163/18, 163/17, 402/3 obręb 0001

w miejscowości Niedźwiedź działki nr: 168, 176, 63, 93, 150/1, 157, 174, 178/3, 83/35, 95/3, 98/7, 99/6, 99/7, 100/2, 173/3, 175, 83/36, 158/2, 154, 165, 91/2, 158/1, 170, 171, 101, 90, 92, 217, 86, 85/1, 85/2, 88/1, 89, 95/9, 95/10, 95/11, 98/1, 99/1, 99/2, 166, 167, 1, 91/1, 87/1, 95/6, 95/7, 84,180/1, 180/2, 179, 177, 178/8, 178/7, 164, 95/5, 95/4, 8, 39, 40, 149 obręb nr 0006

w miejscowości Wielkie Radowiska działka nr 1, obręb nr 0008

w miejscowości Wałycz działki nr 7, 1/30, 67, 68/2, 54/6 obręb nr 0019

w miejscowości Wałyczyk:działki nr 98, 99, obręb 0020.


CEL OPERACJI:

Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Dębowa Łąka, Niedźwiedź i części wsi Wielkie Radowiska w zakresie gospodarki ściekowej poprzez wybudowanie sieci grawitacyjnej w miejscowości Niedźwiedź, dwóch przepompowni sieciowych i wybudowania kolektora tłocznego z miejscowości Dębowa Łąka do przepompowni w Wałyczu,gmina Wąbrzeźno. Pozytywny wpływ inwestycji na środowisko naturalne (likwidacja nieszczelnych szamb i niekontrolowanych odpływów do gruntu lub cieków wodnych).


PROCEDURA PRZETARGOWA:


W dniu 15 września 2009 r. w przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca operacji p.t. BUDOWA MIĘDZYGMINNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINACH: DĘBOWA ŁĄKA I WĄBRZEŹNO”.


Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma pod nazwą:


Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-

Handlowy Mirosław Rychlik

Bydgoszcz Oddział Nowe Dąbie , 89-210 Łabiszyn

W dniu 29.09.2009 r. została zawarta umowa nr 19/B/2009 z Wykonawcą na kwotę ryczałtową brutto 1.686.173,58 zł.
WYKONAWSTWO I ODBIORY ROBÓT:

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 15.10.2009 r. i po tym okresie Wykonawca przystąpił do realizacji inwestycji – etap I. Etap I inwestycji obejmował budowę kolektora sanitarnego tłocznego na trasie z Dębowej Łąki do Niedźwiedzia oraz budowę przepompowni sieciowej typu Strate Awalift (tłocznia) w miejscowości Dębowa Łąka, który został zakończony protokołem odbioru robót spisanym w dniu 15.12.2009 r. Koszt w/w zakresu robót wyniósł 612.417,14 zł.

Poniżej zdjęcia przed realizacją inwestycji oraz w trakcie realizacji - I etap.

Metadane

Źródło informacji:Informatyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Informatyk
Data wprowadzenia:2010-02-19 09:32:48
Opublikował:Informatyk
Data publikacji:2010-02-19 09:52:05
Ostatnia zmiana:2010-02-19 09:52:52
Ilość wyświetleń:1985

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij